เกี่ยวกับบริษัท

การติดตั้งไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

16/10 หมู่ที่ 5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา '9514

บจ.เนสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1442 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน