เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เครื่องสำอาง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

23 หมู่ที่ 5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี '9416

บจ.มาดามเดีย กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน