เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเพื่อการับซื้อแปรรูป และสนับสนุนเกษตรการปลูกพืชพลังงาน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

145/9 หมู่ที่ 9 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี '9417

บจ.ชาวสวนชาวไร่พัฒนา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน