เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

60/3 หมู่ที่ 6 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี '9423

บจ.วิสาหกิจข้าวโลทู จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน