เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมี ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000 บาท

ที่อยู่

65 หมู่บ้าน ปาศรี หมู่ที่ 3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี '9415

บจ.แปลงใหญ่ข้าวตะโละ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน