เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ให้บริการเครื่องจักรทางการเกษตรแก่กลุ่มชุมชนและบุคคลทั่วไป ทุนจดทะเบียน (บาท) 23000 บาท

ที่อยู่

31 หมู่ที่ 2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี '9422

บจ.แปลงใหญ่ข้าวไทรทอง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน