เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

29/3 หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี '9400

หจ.บาราโหม อิมปอร์ต เอ็กซ์พอร์ท ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน