เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างไถนา เตรียมพื้นที่เพาะปลูก และรับจ้างเกี่ยวข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

71/1 หมู่ที่ 3 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี '9419

หจ.พัฒนาเกษตรลางา ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน