เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

98/1 หมู่ที่ 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี '9414

หจ.ยางก้อนถ้วยศรีบ้านตรังสามัคคี ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน