เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าปาล์ม ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

40/1 หมู่ที่ 3 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี '9414

หจ.ปาล์มแปลงใหญ่มายอ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน