เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ บริการตรวจสอบบัญชี ห้างหุ้นส่วน บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ ฯลฯ ทุนจดทะเบียน (บาท) 400000 บาท

ที่อยู่

63 ถนนพัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง '9300

บจ.พรศรี ซีพีเอ (2020) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน