เกี่ยวกับบริษัท

รับจ้างขนส่งสินค้าทางการเกษตร สัตว์ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต วัสดุอุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

37 หมู่ที่ 4 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง '9300

หจ.อันดา อันวา ทรานสปอร์ต ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน