เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริหารร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นสโตร์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

72/1 หมู่ที่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง '9314

หจ.เอส เค สโตร์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน