เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงสีข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 8800 บาท

ที่อยู่

468 หมู่ที่ 8 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง '9317

หจ.แปลงใหญ่ข้าว ต.โคกทราย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน