เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงสีข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 6500 บาท

ที่อยู่

247 หมู่ที่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง '9311

หจ.แปลงใหญ่ข้าว ต.แพรกหา ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน