เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงสีข้าว แปรรูปข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 61000 บาท

ที่อยู่

20 หมู่ที่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง '9311

หจ.กลุ่มนาแปลงใหญ่ป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน