เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

61/1 หมู่ที่ 6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง '9316

หจ.พีดี ทองศรีพนมก์โลจิสติกส์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน