เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างเหมาทำแปลงเกษตร จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก ทุนจดทะเบียน (บาท) 6400 บาท

ที่อยู่

94 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง '9311

หจ.แปลงใหญ่ กยท.บ้านบางหล่อ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน