เกี่ยวกับบริษัท

ค้าข้าวเปลือก ข้าวสาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 40000 บาท

ที่อยู่

161 หมู่ที่ 5 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา '9027

หส.แปลงใหญ่ข้าวบ้านโรง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน