เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม ทำสวน ทำนา ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

82/4 หมู่บ้าน รัดปูน หมู่ที่ 2 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา '9027

หส.แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันรัดปูน ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน