ที่อยู่

39/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000

0-38-795278-89

บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน