เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตไฟฟ้า

สวัสดิการ

1.สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 2.สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 3.สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี 4.สวัสดิการทันตกรรม สายตา และ วัคซีนป้องกันโรค 5.สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม 6.สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร 7.สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.โบนัสตามผลประกอบการ 9.ปรับค่าจ้างประจำปี 10.ประกันสังคม

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้นที่ 2 ถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน