เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบผู้ผลิตสินค้า (OEM) และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และบริการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เรามีทีมเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ , ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์,การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์, การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์, การผลิต จนถึงการยื่นจดทะเบียนเครื่องสำอาง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตตามมาตรฐาน GMP ,มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 , TLS 8001-2010 , ฮาลาล (Halal) , โรงงานสีขาว และมุ่งมั่นสู่ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 บริษัท ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีปณิธานเพื่อมุ่งพัฒนาแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานและการทำงานแบบมืออาชีพ บริษัทสามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านตลาดความงามได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องโดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนสตรีวิทยา 2แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 1 แห่งคือ 1. โรงงานสาขา บ้านบึงจังหวัดชลบุรี ผลงาน • ปี พ.ศ. 2543 ก่อตั้งและเริ่มธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) • ปี พ.ศ.2551 ก่อตั้งและเริ่มธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง • ปี พ.ศ.2553 ได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001:2010 • ปี พ.ศ.2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และเกียรติบัตร โรงงานสีขาว • ปี พ.ศ.2554 จัดตั้งโรงงานบรรจุ แยกออกจากโรงงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต • ปี พ.ศ.2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2004 • ปี พ.ศ.2556 ได้รับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ • ปี พ.ศ.2559 ได้รับการรับรอง Asean Cosmetic • ปี พ.ศ.2559 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 • ปี พ.ศ.2559 ได้การรับรอง ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) • ปี พ.ศ.2561 ได้การรับรอง มาตรฐาน Halal Cosmetic GMP • ปี พ.ศ.2561 ได้การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1

สวัสดิการ

1. เครื่องแบบพนักงาน 2. วันหยุดประจำวันเกิดพนักงาน 3. การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 4. ซื้อสินค้าพนักงาน ลด 25 % 5. ปรับเงินเดือนประจำปี 6. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) 7. เงินช่วยเหลืองานพิธีของพนักงาน 7.1 เงินของขวัญวันสำเร็จการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป 7.2 เงินของขวัญมงคลสมรส (หากพนักงานทำงานที่บริษัท ฯ ทั้งสามีภรรยา ได้สิทธิเพียงคนเดียวเท่านั้น ) 7.3 เงินของขวัญคลอดบุตร ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อพนักงาน 1 คน ตลอดอายุการทำงานของบริษัทฯ (หากพนักงานทำงานที่ บริษัท ฯ ทั้งสามีภรรยา ได้สิทธิเพียงคนเดียวเท่านั้น ) 7.4 เงินอนุโมทนางานบวช (ได้รับสวัสดิการ 1 ครั้งเท่านั้นตลอดอายุการทำงาน ) 7.5 เงินทำบุญฌาปณกิจศพพนักงาน) 7.6 เงินทำบุญฌาปณกิจศพพนักงาน (บิดา มารดา สามีภรรยา บุตร ธิดา) 8. การตรวจสุขภาพประจำปี 9. ประกันสังคม 10. ลากิจ 7 วัน /ปี 11. วันหยุดตามประเพณี 13 วัน 12. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วัน 13. ลาคลอด 98 วัน บริษัท จ่ายให้ช่วงวันหยุด 45 วัน 14. การฝึกอบรมภายในและภายนอก

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด59 ถนนสตรีวิทยา 2แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230เว็บไซต์: www.pccalabs.com

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน