เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

109/75 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง '8500

บจ.ระนองเพิ่มสุข จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน