เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือทางการเกษตร เช่น ให้เช่า ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000 บาท

ที่อยู่

83 หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง '8512

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กาแฟ หมู่ที่ 8 บ้านนา ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน