เกี่ยวกับบริษัท

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 6500 บาท

ที่อยู่

109/12 หมู่ที่ 10 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง '8511

หจ.แปลงใหญ่กาแฟคุณภาพบ้านห้วยไทรงาม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน