เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายผลไม้ ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

78/5 หมู่ที่ 5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง '8511

หจ.แปลงใหญ่ผลไม้คุณภาพ จ.ป.ร. ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน