เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายมังคุด ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000 บาท

ที่อยู่

59 หมู่ที่ 8 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง '8511

หจ.แปลงใหญ่มังคุดน้ำตกบกกราย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน