เกี่ยวกับบริษัท

บริการจัดการ-จัดเก็บขยะมูลฝอย ทั้งภาครัฐและเอกชน บริการทำความสะอาด ดูแลภูมิทัศน์

สวัสดิการ

ตามกฎหมายกำหนด

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด888 หมู่ 5 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีเว็บไซต์: www.prabkaya.com

บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน