เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

98/198 หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8300

บจ.โอเชียนต้า จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน