เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

6/25 หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8300

บจ.ที เอส เค มารีน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน