เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

3/24 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8313

บจ.ดิ วัน เทรดดิ้ง ภูเก็ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน