เกี่ยวกับบริษัท

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำ จากยาง ทุนจดทะเบียน (บาท) 4000000 บาท

ที่อยู่

100/36 หมู่ที่ 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต '8311

บจ.เทรดดิ้ง ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน