เกี่ยวกับบริษัท

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 18000000 บาท

ที่อยู่

139 ซอย ตรอกสุ่นอุทิศ ถนนเยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8300

บจ.ว.เลิศพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน