เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

141/7 ซอย2 บ้านกาญจนะ ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต '8315

บจ.อีซี่ ฮอลิเดย์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน