เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 4000000 บาท

ที่อยู่

35/797 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8300

บจ.สุขชาญ บิซิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน