เกี่ยวกับบริษัท

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 66000000 บาท

ที่อยู่

71/9 หมู่ที่ 5 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8313

บจ.ฟินฟินิท แอสเซท จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน