เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรม รับรักษาโรคทั่วไปแก่คนไข้และผู้ป่วยเจ็บ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

16/173 หมู่ที่ 2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต '8312

บจ.เลอโบนิต้า ภูเก็ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน