เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายจักรยานยนต์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

61/211-212 หมู่ที่ 1 ถนนพัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8300

บจ.เอ.พี.อาร์.กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน