เกี่ยวกับบริษัท

การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

87/77 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8313

บจ.ภูเก็ต เซ็นเตอร์ พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน