เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

166/8 หมู่ที่ 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต '8311

บจ.พรชัยบุญเกียรติ คาร์เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน