เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 4000000 บาท

ที่อยู่

35/775 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8300

บจ.พีเคที เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน