เกี่ยวกับบริษัท

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

202/121 หมู่ที่ 2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต '8311

บจ.เอ็มเอ็นบีที จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน