เกี่ยวกับบริษัท

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

150/88 หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต '8311

บจ.สริน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวอร์ลอปเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน