เกี่ยวกับบริษัท

การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

108/25 หมู่ที่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต '8313

บจ.รีเซ็ต เฮลธ์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน