เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบการค้ารวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจำหน่าย แปรรูปผลผลิต ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

28/7 หมู่ที่ 2 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา '8217

หจ.แปลงใหญ่มังคุด ต.เหมาะ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน