เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต ขนมขบเคี้ยว ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

466 หมู่ที่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

บจ.อยู่เจริญอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน