เกี่ยวกับบริษัท

ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

331/13 หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7716

บจ.ทริปเปิ้ล โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน