เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

90/1 หมู่ที่ 4 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7717

บจ.วิภาดา คอนแทรคติ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน