เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการให้ข้อมูลทางกฎหมาย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

136/338 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

บจ.คอมพาส ลีกัล เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน